TIDSPUNKT FOR MEDLEMSMØTER 2024


Mandag 26. februar

Mandag 18. mars

Mandag 22. april

Mandag 27. mai

Medlemsmøte i Juni skal vi ha hos nestleder Nina, da blir det en grill kveld ute hos henne.


Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøtene. De foregår på Hemningstad bydelshus